Ooit waren er in ons land volop landelijke subsidieregelingen voor het isoleren en energiezuinig van woningen. Helaas zijn veel van deze subsidieregelingen gestopt of is het jaarlijkse potje leeg, zoals geldt voor de Subsidie Energiebesparing Eigen Woning. Toch zijn er voor particulieren nog wel mogelijkheden. Zowel op landelijk, als op provinciaal en lokaal niveau.

 

Is er dan helemaal geen landelijke subsidie meer? Jawel. Er is nog een interessante subsidie voor het aanschaffen van palletkachels, zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen of biomassaketels. Oftewel: manieren om duurzaam warmte op te wekken. In 2017 stelt de overheid € 70 miljoen hiervoor maar liefst beschikbaar. Wilt u subsidie aanvragen? Dan moet u eerst het apparaat eerst kopen en installeren. Daarna kunt u pas de aanvraag indienen, waarbij de verzoeken op volgorde van ontvangst worden behandeld. Lees meer op www.rvo.nl/isde.

 

Regionale en lokale subsidies

Maar wat als u uw huis eerst gewoon goed wilt isoleren? Dan bent u aangewezen op lokale en regionale regelingen. Die zijn er onder andere voor het isoleren van daken, spouwmuren, gevels, vloeren en het vervangen van oud glas door HR++ dubbelglas. Of er voor u een isolatieregeling van toepassing is, kunt u zien op de website www.energiesubsidiewijzer.nl. Hierop vindt u snel en eenvoudig de regelingen die gelden in uw gemeente, en wat de voorwaarden zijn.

Gemeentes en provincies zijn zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van hun regelingen op deze site. Dat willen ze weleens vergeten. Het kan daarom nooit kwaad zelf ook te informeren bij uw gemeente naar de mogelijkheid van subsidie op isolerende maatregelen.

 

Lager BTW-tarief op arbeidsloon

Niet echt een subsidie, maar wel zeker interessant is het verlaagde BTW-tarief dat geldt voor het isoleren van woningen. De arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar vallen namelijk onder het 6%-tarief. Dit geldt dan voor isolatiemateriaal glaswol, steenwol, piepschuim en (isolatie)glas. Deuren, kozijnen en riet vallen voor de Belastingdienst niet onder de categorie isolatiemateriaal en daarvoor geldt de subsidie dus niet.

Deze verlaagde BTW hoeft niet te worden aangevraagd: de aannemer of het bedrijf dat dit materiaal plaatst, brengt vanzelf het verlaagde btw-tarief in rekening.