Veel mensen vragen zich af waarom Nederland zo weinig moeite stopt in duurzame energie. Wie pas nog door Duitsland is gereden, zal zijn opgevallen dat daar veel meer bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken te vinden zijn. Die kritiek lijkt terecht. Want we lopen hopeloos achter op het gebied van groene energie.

De productie van duurzame energie wil in Nederland nog steeds niet van de grond komen. Volgens Europese afspraken moeten wij in 2020 14% van onze energie uit hernieuwbare bronnen halen. We zaten in 2014 op slechts 5,5%. En de overheid lijkt er weinig aan te doen om dat doel wel te halen.

Doel is 15% en we zitten op 5,5%

In 2020 moet Nederland 14% van haar energie op een duurzame manier opwekken. Dat is één van de afspraken in de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie voor 2020. En hoewel 2020 met rasse schreden nadert, haalden we in 2014 nog maar 5,5% van onze energie uit hernieuwbare bronnen. Het CBS publiceerde die cijfers onlangs, op basis van Eurostatcijfers. Daaruit blijkt dat we van alle Europese landen het verst van de EU-doelen verwijderd zijn, op Frankrijk na.

De Europese landen moeten in 2020 gezamenlijk gemiddeld 20% van hun energieopwekking uit hernieuwbare bronnen halen. Dit is een bindende afspraak, gemaakt in 2009. De doelen verschillen per land, omdat niet elk land dezelfde mogelijkheden en startpositie heeft.

Zweden produceert 53% duurzame energie

Een derde van de Europese landen heeft de afgesproken doelstellingen nu al gehaald, en een paar landen hebben het doel zo goed als gehaald. Zweden zit bijvoorbeeld al op 53%, Finland en Letland zitten al op 39%. Gemiddeld halen de Europese landen op dit moment 16% van hun energie uit duurzame bronnen.

Zoals gezegd loopt Nederland dus enorm achter. Van 5,5% in 2014 naar 14% in 2020: dat is nog ruim 8,5%. In 2014 was windenergie goed voor 1% van de totale elektriciteitsproductie, gevolgd door biomassa van huishoudens (0,9% en hieronder wordt onder andere het stoken op hout verstaan) en zonne-energie (0,2%). Je zou zeggen dat daar nog genoeg groeipotentie in zit.

De plannen zijn onvoldoende

Natuurlijk heeft de overheid een aantal plannen en maatregelen bedacht om hier verbetering in aan te brengen. Maar zelfs als die uitgevoerd worden, zijn we er niet. Volgens de Nationale Energieverkenning zouden we dan op hooguit 10,6% komen.

Welke plannen heeft Nederland concreet klaarliggen? De overheid is op dit moment druk bezig met de realisatie van grote windparken op de Noordzee. Daarvoor verstrekt ze veel subsidie. Ook is er een subsidie voor particulieren, waarmee u met korting apparaten kunt kopen om uw woning duurzaam te verwarmen. Maar daar houdt het zo’n beetje op. De tijd tot 2020 kan de overheid dus blijkbaar ook vooral goed besteden aan het bedenken van een goed excuus, waarom ze de Europese doelen niet heeft gehaald.

En toch: juist nu is investeren slim

Dit hoeft consumenten er echter niet van te weerhouden te investeren in zonnepanelen. Dat is dankzij de lage aanschafprijzen en de aantrekkelijke leen-mogelijkheden {Link naar de pagina met subsidiemogelijkheden} een slimme keuze. Ook zonder subsidie zijn zonnepanelen een investering waarmee u kunt bijdragen aan groene energie en die ook nog eens snel kunt terugverdienen.